Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

CMADFI-tapahtumasta eväitä yhteisölliseen vuorovaikutukseen

Community Manager Appreciation Day on Yhdysvalloista lähtöisin oleva teemapäivä, jolloin yhteisömanagerit kokoontuvat ja osoittavat arvostusta työlleen. Tämänvuotisen suomalaisen yhteisömanageritapahtuman anti oli monipuolista käytännön some-vinkeistä aina syvällisempään vuorovaikutuksen ja informaatioyhteiskunnan pohdiskeluun.

Osallistuin 21.1.2018 vuosittain järjestettävään CMADFI-tapahtumaan, jonka tapahtumapaikka oli tänä vuonna Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Aiemmin yhteisömanageri ja yhteisömanagerointi olivat minulle vieraita käsitteitä. Siksi aloitin tapahtumaan orientoitumisen tutustumalla siihen, mitä yhteisömanagerointi tarkoittaa. Tiivistetysti yhteisömanageri viestii ja huolehtii yhteisöstä vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Hyvänä esimerkkinä yhteisömanagerien työstä on CMADFI-tapahtuma, joka toteutetaan yhteisöllisesti tapahtuman suunnittelusta viestintään ja käytännön toteutukseen.

Lähdin tapahtumaan avoimin mielin. Matkustusinnostusta lisäsi se, että en ole aiemmin käynyt Lappeenrannassa pieniä piipahduksia lukuun ottamatta. Puheenvuoroilta ja keskusteluilta odotin niin käytännön vinkkejä somettamiseen kuin yleisempää tietoa ja inspiraatiota.

Yhteisöllisyys ja viestinnän moninaisuus olivat näkyvästi läsnä tapahtumatilassa, joka näkyy kuvassa. Vasemmalla näkyy sekä Tussitaikurien Karri Lehtonen työssään että hänen työnsä heijastettuna seinälle. Karri piirsi kustakin puheenvuorosta puheenvuoron aikana kuvan. Oikealla näkyy some-seinä, jossa näytettiin tapahtuman hashtagilla #cmadfi postatut twiitit. Koska tapahtuman osallistujat ovat aktiivisia somettajia, oli kiinnostavia twiittejä paljon.

CMADFI-tapahtuma
CMADFI-tapahtuma

Tapahtuman puheenvuorot olivat tiiviitä ja nostivat esille useita eri asioita ja näkökulmia. Orientoitumista helpotti se, että puheenvuorojen slidet olivat nähtävillä jo etukäteen tapahtuman nettisivuilla. Tulevaisuuden trendien mukaisesti ohjelmassa olivat esillä teknologian kehitys esimerkiksi robotiikan, AR:n ja VR:n muodossa. Puheenvuoroista sai myös paljon hyviä vinkkejä somettamiseen. Ehkä eniten ajatuksia kuitenkin herättivät nykypäivän yhteisöllisyyteen, viestintään ja tietojohtamiseen liittyvät näkökulmat.

Teknologia ja inhimillinen tieto yhdistyvät

Tulevaisuuden- ja viestinnän tutkija Marja-Liisa (Maija) Viherä lähestyi puheenvuorossaan viestintää ja yhteisöllisyyttä pitkällä aikaperspektiivillä. Hän muistutti tulevaisuudentutkijan Pentti Malaskan todenneen 30 vuotta sitten seuraavasti:

“Siirrymme teollisuusyhteiskunnasta vuorovaikutusyhteiskuntaan, jonka perustarve on vuorovaikutus ja kommunikointi ihmisten välillä. Vuorovaikutus edistää luovaa toimintaa, joka on itseasiassa ainoa kehityksen tie, tuntuipa se kuinka idealistiselta tahansa.”

Siirtyminen vuorovaikutusyhteiskuntaan on toteutunut, mutta Malaskan määrittely vuorovaikutusyhteiskunnalle ei ole vanhentunut.

Innovaatiojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opettava professori Karl-Erik Michelsen pohti puheenvuorossaan robotisaatiota ja informaatioyhteiskuntaa, jossa tieto kulkee moneen suuntaan eikä vain yhteen kuten perinteisissä yhteiskunnissa. Tämä on tuonut tarpeen standardisoida tietoa ja nopeuttaa tiedon liikkumista. Robotti on ylivoimainen tiedon kerääjä ja prosessoija. Tiedon jalostaminen on edelleen ihmistyötä, mutta onko se tekoälyn kehittyessä sitä myös tulevaisuudessa?

Tietojohtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tutkiva ja opettava professori Kirsimarja Blomqvist pohti puheenvuorossaan kiinnostavasti tietojohtamista ja yhteisöjä. Blomqvistin mukaan tavoitteena on siirtymä tiedon jakamisesta uuden tiedon luomiseen. Keinona tämän tavoitteen toteuttamisessa on teknologian ja inhimillisen tiedon yhdistäminen. Huomionarvoista on myös organisoitumisessa tapahtunut muutos aiempaa monimutkaisemmaksi ja vähemmän organisaatiokeskeiseksi. Nopeita ja kustannustehokkaita organisoitumismuotoja ovat sosiaalinen media ja erilaiset alustat, joissa muuntuvat ja skaalautuvat verkostot toimivat hierarkian sijaan tai rinnalla.

Lappeenrannan tapahtuma onnistui pääosin vastaamaan odotuksiani. Puheenvuoroista sain hyviä ideoita sekä omaan somettamiseen että muiden somettajien kannustamiseen ja tukemiseen. Inspiroivana pidin myös yhteiskunnan ja teknologian muutosta käsitteleviä puheenvuoroja. Kaiken kaikkiaan päivä antoi itselleni erinomaisen alun tämänvuotiseen some-toimintaani!