Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

Legal Tech on täällä

Legal Tech on tehnyt myös Suomessa useampia jo pitkään odotettuja mutta innostavia uusia pelinavauksia, joissa on ollut ilo olla mukana.

Kehitysjohtaja Sari Korhonen avaamassa Hack the Law! -tapahtumaa.
Kehitysjohtaja Sari Korhonen avaamassa Hack the Law! -tapahtumaa.

Legal Tech, yleisimmin suomennettuna oikeusteknologia, lähti kehityksessään liikkeelle muutamia vuosia kärjestä jäljessä joihinkin muihin aloihin verrattuna. Syiksi viiveeseen on tarjottu esimerkiksi lakialan konservatiivisuutta sekä juridisen koulutuksen keskittymistä riskien tunnistamiseen ja niiden välttämiseen, mikä ei ole paras pohja innovaatioille ja uudenlaisten toimintatapojen kokeiluihin. Samaan aikaan on kuitenkin pidetty selvänä, että digimurros tulee vaikuttamaan myös oikeudellisiin palveluihin.

Viime aikoina on näkynyt useita kannustavia esimerkkejä siitä, miten oikeudellinen toimintaympäristö voi vauhtiin päästyään hyvinkin saada uudistuksia aikaan sekä asenteissa että käytännön toteutuksissa. Legal Tech on noussut vakavasti esille tulevaisuuden kasvavana toimialana, ja pioneereina toimivien start-up:ien lisäksi asioista keskustellaan aina yliopistoista valtionhallintoon.

Yhteistyö Hack the Law -tapahtumassa

Osallistuimme yhteistyökumppanina viikonloppuna 13.-15.10.2017 Helsingin yliopiston Legal Tech Labin järjestämään Hack the law! -hackathoniin, joka on ensimmäinen laatuaan juridiikan alalla Suomessa. Hackathoneille on tyypillistä kokoontuminen etukäteen sovituksi ajaksi etsimään teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja esitettyihin haasteisiin ja ne ovat useimmiten hyvin intensiivisiä ja vaativat yhteistyötä ja aktiivista osallistumista. Niin tälläkin kertaa.

Arttu Oksanen kertoo lakitietokannoista.
Arttu Oksanen kertoo lakitietokannoista.

Taustaa ja haasteita avattiin aluksi tutkimustiedoilla ja puheenvuoroilla oikeuden tilasta. Tarkemmin tutustuttiin avointa linkitettyä dataa hyödyntävään Semanttiseen Finlexiin, joka on meille pitkästä yhteistyöstämme tuttu projekti.

Tämän jälkeen tietotekniikan-, suunnittelun- ja oikeustieteen opiskelijat tiimiytyivät oma-aloitteisesti seitsemäksi joukkueeksi, joista jokainen valitsi oman tapansa ratkoa keskeiseksi katsomaansa ongelmaa viikonlopun ajan. Tiimejä tukivat asialle omistautuneet mentorit, jotka ovat omien alojensa asiantuntijoita. Sunnuntai-iltapäivänä jokainen ryhmistä piti ideastaan tiiviin hissipuheen eli pitchasi lavalla tuomariston ja yleisön edessä.

Innovaatiot esille

Olin paikalla tuomarina ja olen koko tulevaisuuden Legal Tech -kehitystä silmällä pitäen ylpeä tavasta, jolla haasteisiin oli tartuttu todellisena tarkoituksena löytää ratkaisuja ja luoda parempia palveluja sekä siitä, miten ideoissa näkyi tiimityön jälki eri näkökulmien ja erilaisen osaamisen hyödyntämisessä. Pitchaus itsessäänkin on taitolaji, johon kehittyy harjoittelemalla. Nyt se tapahtui vieläpä kameran käydessä.

Hack the Law:ssa palkinnot jaettiin kolmessa eri sarjassa, joita olivat Most Viable, Most Creative ja Best Overall eli vapaasti käännettynä Toteutuskelpoisin, Luovin ja Kokonaisuuden voittanut. Haluamatta toistaa vanhoja fraaseja minun oli silti todettava ääneen se tosiasia, että tuomariston tehtävä ei ollut helppo. Mihin tahansa esitetyistä ideoista saatamme vielä törmätä tulevaisuudessa.

Merkittävääkään disruptiota ei välttämättä tunnista sen keskellä. Joskus se tuntuu sarjalta tavallisia arkipäiviä peräkkäin tai ehkä niiden putken katkaisevalta viikonlopulta. Legal Tech vaikuttaisi olevan jotain, mitä olemme jo aikaisemminkin tehneet, mutta se on vasta viime aikoina osattu nimetä. Ja nyt se on lähdössä kiihtyvään vauhtiin. On mitä kiinnostavin aika olla eturintamassa mukana.