Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

Marika Toivola on vuoden matemaattisten aineiden opettaja

Editan kirjailija ja kouluttaja Marika Toivola tunnetaan määrätietoisena opetuksen ja arvioinnin kehittäjänä. Toivola sai tunnustusta työstään, kun Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry valitsi hänet vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi. Valintaperusteissa painotetaan muun muassa opettajan uudistumiskykyä, aktiivisuutta, avarakatseisuutta ja kykyä kehittää opetusmenetelmiä.

Jokaisella on oikeus oppia

Rauman normaalikoulun opettaja ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Toivola on käänteisen oppimisen pioneereja. Hän flippaa pystyäkseen huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

- Minusta jokaisella oppilaalla on oikeus oppia ja tuntea itsensä kykeneväksi oppimaan. Kuutosen oppilaalla on yhtäläinen oikeus nauttia matematiikan oppimisesta kuin kympin oppilaalla.

Marika Toivolalla on omilta kouluvuosiltaan kokemusta siitä, miltä tuntuu, kun kuvittelee, ettei kykene oppimaan jotakin ainetta.

- Olen aina tykännyt matematiikan opiskelusta, vaikka en ole ollut siinä erityisen lahjakas. Opetuksen taso on kuitenkin aina ollut minulle sopiva. Kielissä sen sijaan olen ollut todella heikko. Tiedän miltä tuntuu, kun uskoo syntyneensä ilman kielipäätä ja pelko vie pohjan oppimiselta.

Toivola painottaa, ettei matematiikan opettaja koskaan ole vain matematiikan opettaja, vaan myös kasvattaja, jonka velvollisuus on nähdä jokaisen nuoren oppimispotentiaali ja auttaa oppilasta itseään näkemään kyvykkyytensä oppia matematiikkaa. Hän haluaa, että kaikki kokisivat olevansa tervetulleita matematiikan luokkaan ja tukisivat toistensa oppimista taitotasosta riippumatta.

Kehittämisen kipinä syttyi Englannissa

Marika Toivolan halu kehittää omaa työtään syttyi kahdeksan vuotta sitten Englannissa Cambridgessä, jossa perheen kaksi vanhinta lasta kävivät vuoden kunnallista koulua. Toivola ihastui paikallisen koulun tapaan edistää kasvatuskumppanuutta ja ottaa huomioon jokaisen oppilaan ainutkertaisuus.

- Näin, mikä valtava positiivinen lumipalloefekti sillä on, kun opettaja aidosti tykkää oppilaistaan ja kohtelee heitä yksilöinä. En ollut itse sellainen opettaja. Jotkut oppilaat yksinkertaisesti estivät häiriköinnillään minua tekemästä työtäni hyvin. Se oli minulle kasvun paikka. Ainut, mitä todella pystyin muuttamaan, oli oma toimintani ja ymmärrys siitä, mitä on hyvä opettaminen.

Avainasemassa arviointi

Toivolan mukaan opetuksen kehittämisen ongelmat kytkeytyvät yleensä tavalla tai toisella summatiiviseen arviointiin. Perusopetus- ja lukiolaki velvoittavat opettajaa ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua arvioinnin avulla. Arvioinnin tulisi myös edistää oppilaan valmiuksia itsearviointiin. Näihin tavoitteisiin on vaikea yltää summatiivisen arvioinnin keinoin.

Toivola on itse luopunut kokonaan summatiivisista kokeista ja peräänkuuluttaa formatiivista eli oppimisen aikaista arviointia.

- Formatiivinen arviointi on yksi oppimiskulttuurini tärkeimmistä tukipilareista. Formatiivisessa arvioinnissa on ennen kaikkea kyse vastuullisesta opettamisesta. Se on arviointia oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten.

Marika Toivolan oma arviointikulttuuri lähtee siitä, että hän ja oppilaan vanhemmat tietävät, mitä arvosanaa kukin oppilas tavoittelee. Toivola auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitteensa ja vaatii myös tavoitteiden mukaista toimintaa.

Loppu tasapäistämiselle

Vuoden matikanopettaja taistelee oppilaiden tasapäistämistä vastaan ja tarjoaa aineesta innostuneille oppilailleen vapauden opiskella yli luokkarajojen, koska matemaattisesti innostuneissa nuorissa on maamme matemaattinen tulevaisuus.

- Oppilaani saavat halutessaan suorittaa yläkoulun aikana lukion pitkän matematiikan kursseja. Kun he käyvät Rauman Lyseon lukiossa kurssikokeissa, he saavat kurssiarvosanan.

Vahvalla eriyttämisellä on yhteys arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen.

- Jos oppilas on mielestäni alisuoriutuja, sanon siitä suoraan sekä oppilaalle itselleen että hänen vanhemmilleen ja pyydän samalla vanhemmilta lupaa vaatia heidän lapseltaan enemmän.

Jatkossa Toivola haluaa innostaa erityisesti alakoulun opettajia eriyttämään matematiikan opettamistaan ja näkemään sen hyödyn, jonka formatiivinen arviointi tarjoaa oppimiskulttuurin rakentamiselle.