Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

Valmentaja ohjaa tulevaisuuden taitoihin

Kuluvana vuonna peruskouluissa valmistaudutaan kovaa vauhtia uuteen opetussuunnitelmaan, joka astuu voimaan vuodesta 2016 lähtien. Uudistuksessa painotetaan muun muassa oppilaan aktiivisuutta, yhteistyötä ja oppimaan oppimisen taitoja. Oppikirjailija, opinto-ohjaaja Satu Haimelle painotukset ovat tuttuja. Kokenut opinto-ohjaaja on ollut uransa aikana mukana opetussuunnitelmatyössä niin koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. 

Samanlaiseen oppimiskäsitykseen perustuu Editan oppilaanohjauksen Valmentaja-oppimateriaali, jonka tekijöihin Haime kuuluu. ”Valmentajan lähtökohtia ovat olleet yhteisöllisyys ja oppilaan ohjaaminen itsenäiseen vastuunottoon. Olemme korostaneet yläkoululaisen roolia oman opintopolkunsa suunnittelijana ja toteuttajana”, Haime kiteyttää. Oppikirjantekijät Satu Haime, Marja-Leena Huttunen, Johanna Kuikka ja Tiina Valtonen ovat työskennelleet sarjan parissa lähes kymmenen vuoden ajan.

Kokonaisvaltaista oppimista

Suosittu Valmentaja-sarja on saanut kiitosta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ohjaukseen. Haimen mukaan monipuolisuus on ohjauksen ydin: ”Valmentajassa on runsaasti oppimisen itsearviointia, itsetuntemuksen lisäämistä ja omien jatko-opintojen suunnittelua. Siten oppilasta harjaannutetaan ottamaan vastuuta oppimisesta ja tulevaisuudesta.” 

Miten hyvän oppimisen periaatteiden tulisi näkyä koulun arjessa? ”Toivon, että oppiminen muuttuisi yhteisöllisemmäksi ja koulussa ylitettäisiin oppiainerajoja”, Haime toteaa. Se edellyttäisi sitä, että oppilaat opiskelisivat eri aineita samassa ryhmässä, toisin kuin nykyään. Haime tietää, että pysyvien ryhmien toteuttaminen on lukujärjestysten kannalta haastavaa mutta mahdollista.

Yhdessä tekeminen on Satu Haimen mukaan myös oppikirjanteon antoisin puoli: ”Oppimisprosessina oppikirjan tekemisessä on paljolti kysymys omien näkemysten haastamisesta – siitä, miten ajatukset voisi ilmaista toisin ja ideat jalostaa toteuttavaan muotoon.” Tämä vaatii yhteistä työskentelyaikaa. ”Vasta sen jälkeen lopputulos on enemmän kuin osiensa summa”, Haime toteaa.

Digiajan taituriksi vuorovaikutuksessa

Opetussuunnitelmauudistuksella pyritään kehittämään nuorten tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Satu Haimen mukaan on selvää, että seuraava koulun muutos on meneillään oleva digitalisoituminen. Jatkossa oppilaat työskentelevät yhä useammin omien tavoitteidensa mukaan tietokoneella tai tabletilla. 

”Oppimiskäsityksen muutos on tervetullut. Se ei saisi kuitenkaan haudata alleen sitä tosiasiaa, että oppiminen on myös työtä ja vaatii oppijan omaa ponnistelua”, Haime sanoo. ”Vaikka internet on tietoa pullollaan, on tarpeen luoda omaan päähän rakenteita, joihin opitut asiat voi yhdistää.” Oppilaanohjauksessa keskeisiin digitaitoihin kuuluu ajankohtaisen koulutus- ja ammattitiedon hakeminen. Haime painottaa, että nuoria tulee ohjata arvioimaan netistä löytyvän tiedon luotettavuutta ja puolueettomuutta.

Itsenäisen digitaalisen työskentelyn lisäksi Satu Haime toivoo, että kouluissa muistetaan varata aikaa vuorovaikutukselle: ”Oppitunnilla keskusteluihin virtaa valtavasti oppilaiden ja heidän läheistensä kokemuksia ja näkemyksiä. Keskustelussa kehitellään näitä ajatuksia, korjataan väärinkäsityksiä ja jaetaan vinkkejä ja ideoita. Lopulta oppilaat löytävät oman suuntansa juuri keskustelujen kautta.”