Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

Viestintä kaipaa järkeä

Onnistuneen viestinnän tekeminen tuntuu välillä kovin vaikealta. Perinteisten haasteiden – esimerkiksi viestin yksiselitteinen sisältö ja oikea ajoitus – rinnalle on noussut uusi päänvaiva: viestinnän palvelujen ja kanavien runsas valinnanvara.

Vain ani harvalla organisaatiolla riittää rahkeita hyöriä kaikissa kanavissa, eikä se ole järkevääkään. Lisäksi viestinnän kanavia ja palveluja luodaan koko ajan lisää, mikä vain lisää valinnan vaikeutta. Kiireen ja paineen alla tunteet saattavat ohjata päätöksentekoa.

Miten voi varmistaa, että omat viestintäratkaisut on tehty oikein?

  1. Mietitään – tarvittaessa uudelleen – mitkä ovat viestinnän keskeiset tavoitteet organisaation kannalta.
  2. Varmistetaan, että kaikilla viestinnän tekijöillä on ymmärrys siitä, kenelle viestitään.
  3. Pysähdytään pohtimaan, mitkä ovat ne keskeiset sisällöt, jotka halutaan välittää asiakkaillemme ja jotka kiinnostavat asiakkaitamme.
  4. Valitaan sen jälkeen ne kanavat ja palvelut, joiden äärellä parhaan ymmärryksemme mukaan omat kohderyhmämme ovat.
  5. Hoidetaan hyvin ne kanavat, jotka on perustellusti valittu palvelemaan asetettuja tavoitteita, tunnistettuja kohderyhmiä ja valittuja sisältöjä.
  6. Sopivin väliajoin pysähdytään miettimään, onko valittu viestinnän kanava- ja palvelupaketti edelleen oikea. Ja tehdään tarvittavat, mutta perustellut muutokset.

Viestintä onnistuu, kun se tehdään ammattimaisesti: tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti luottaen enemmän järkeen kuin tunteeseen.