Tuoreimmat blogikirjoituksemme löytyvät uusilta verkkosivuiltamme

Viestintä paljon vartijana

Viestinnän tekijöillä riittää tekemistä. Eikä kyse ole siitä, miten paljon olisi vielä tekemättä, vaan siitä, miten monessa asiassa viestintä on avainasemassa. Tämä tosiasia kirkastui tiistaina 2.6. Kalastajatorpalla, jossa järjestettiin erittäin onnistunut ja sisällöltään antoisa ProCom-päivä  #procomday.

Viestinnällä voi vaikuttaa, ja johtaminen on ennen kaikkea viestintää. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla viestinnällään organisaatioonsa. Siksipä myös viestintäjohtajat nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän viestinnän johtajina.

Kilpailijoista erottuminen ja maineen rakentaminen voidaan tehdä viestinnän avulla. Parhaimmillaan viestintä on liiketoiminnan oiva tuki, joka tuo yritykselle kilpailuetua. Viestintä voi sparrata ja kehittää koko organisaatiota ja sen strategiaa. Yritykset ja organisaatiot haluavat toimia eettisesti ja kertovat siitä muille viestinnän avulla.

Sisäinen viestintä on tietenkin itsestään selvä tehtävä, mutta viestintä vaikuttaa suoraan myös henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Yritysten ja organisaatioiden missiot, visiot ja arvot jalkautetaan viestinnän avulla. Yhteisöllisyyttä rakennetaan viestinnällä.

Nämä ovat muutamia asioita, jotka tulivat suoraan tai välillisesti esille ProCom-päivän puheenvuoroissa ja käytäväkeskusteluissa.

Uutena ja ainakin minua hieman pysäyttävänä asiana nousi esiin turvallisuus. Kyberturvallisuuden aikakaudella viestintä on myös turvallisuuden työkalu. Luotettava, oikea-aikainen ja sisällöltään oikein kohdennettu viestintä lisää turvallisuutta. Hyvin hoidettu perusviestintä auttaa myös silloin, kun ollaan erityistilanteessa ja tarvitaan kriisiviestintää.

Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että viestintä on paljon vartijana. Työtä riittää, mutta onneksi yhä useampi organisaatio ymmärtää jo viestinnän arvon. Ammattitaitoinen viestinnän osaaja on todellakin paikkansa ansainnut.

http://procom.fi/tapahtumat/procom-paiva/katso-videot/